PSALMA

Se och lyssna på psalmer - och sjung med!

YouTube

Våra Psalma-videos ligger på YouTube. Kanske är det enklare att utgå därifrån.


Psalmer i nummerordning

Jesus från Nasaret
N:o 39 i Den Svenska Psalmboken

Gammal är kyrkan, Herrens hus
N:o 56 i Den Svenska Psalmboken

En Fader oss förenar
N:o 60 i Den Svenska Psalmboken

Bereden väg för Herran
N:o 103 i Den Svenska Psalmboken

Han kommer i sin kyrka
N:o 110 i Den Svenska Psalmboken

Kristus kommer - Davids son
N:o 111 i Den Svenska Psalmboken

Det är en ros utsprungen
N:o 113 i Den Svenska Psalmboken

Stilla natt
N:o 114 i Den Svenska Psalmboken

Dagen är kommen
N:o 122 i Den Svenska Psalmboken

Herre, när din dag är inne
N:o 174 i Den Svenska Psalmboken

Den blomstertid nu kommer
N:o 199 i Den Svenska Psalmboken

Gud, ditt folk är vandringsfolket
N:o 298 i Den Svenska Psalmboken

Min Frälsare lever
N:o 313 i Den Svenska Psalmboken

O Guds Ande du som bor i ljus
N:o 367 i Den Svenska Psalmboken

Blås på mig, skaparvind
N:o 368 i Den Svenska Psalmboken

Ringen, I klockor, ja, ringen
N:o 427 i Den Svenska Psalmboken

Herdar som på fältet vaktat
N:o 429 i Den Svenska Psalmboken

Guds Son en gång i morgonglans
N:o 490 i Den Svenska Psalmboken

Hennes starka vingar bär
N:o 718 i Den Svenska Psalmboken med tillägg

Vilket stort mysterium!
N:o 726 i Den Svenska Psalmboken med tillägg

Du omsluter mig på alla sidor
N:o 768 i Den Svenska Psalmboken med tillägg

Tacka Herren, ty han är god
N:o 777 i Den Svenska Psalmboken med tillägg

I min Gud har jag funnit styrka
N:o 778 i Den Svenska Psalmboken med tillägg

Tack till Psalmas sponsorer

 • Ståhl Företagspartner AB i Lammhult
 •  

  Hur kan PSALMA användas?

  En omistlig del i en gudstjänst är psalmsången. Här får alla delta och ge uttryck för sin längtan, sina frågor, sin sorg och sin glädje.

  På den här webbplatsen hittar du psalmer inspelade i sitt naturliga sammanhang, dvs oftast vid en gudstjänst. Någon studiokvalité eftersträvar vi inte, men däremot en god och engagerad psalmsång.

  Webbplatsen är designad så att man också kan sitta ensam framför sin dator, padda eller mobiltelefon och sjunga med i psalmerna. Kanske kan detta kallas digital gudstjänstgemenskap?

  Eller om man har en andakt på äldreboendet, varför inte ta med PSALMA och på så sätt förstärka psalmsången där?

  Tycker du om den här webbplatsen, så får du gärna länka till den och på så sätt sprida psalmerna!