PSALMA

Natten då Psalma kom till

Sent en kväll i december för några år sedan dök namnet Psalma upp i mitt huvud. Jag hade då länge funderat på hur man skulle kunna presentera psalmer i vår Psalmbok på ett lättillgängligt sätt för såväl den breda allmänheten som för mer kyrkvana människor.

Som präst i Svenska kyrkan gör jag hembesök inför ett barndop eller en begravning. När man då kommer till frågan vilka psalmer vi ska sjunga vid dop- eller begravningsgudstjänsten, visar det sig inte sällan att den repertoar av psalmer, som folk känner till, är rätt begränsad. Vill jag då föreslå en kanske okänd men vacker och innehållsrik psalm, så är det en klar fördel att via sin Ipad eller mobiltelefon både höra och se den sjungas. Jag hade också låtit mig inspireras av TV-program såsom Hela kyrkan sjunger, På psalmens vingar och Minns du sången. Skulle det kunna gå att göra något liknande, men för webben?

Psalma??? Ordet finns ju inte i Svenska Akademins Ordlista, men innebörden av termen borde vara rätt lättförståelig. Att psalma är helt enkelt att sjunga psalmer. Kort och koncist, och lätt att minnas.

Någon gång vid midnattstiden är där decembernatten kollade jag upp om ordet Psalma var upptaget. Det visade sig att domänen psalma.nu var ledig, och jag lade omedebart beslag på den. Samma natt gick jag även in i Patent- & Registreringsverkets varumärkesdatabas, och köpte rättigheten till namnet Psalma.

Min förhoppning är många av psalmerna i vår Svenska Psalmbok, och även ur andra motsvarande sångsamlingar, ska kunna spelas in på video under sitt naturliga sammanhang, det vill säga, under en gudstjänst, oftast. Psalmerna läggs på YouTube, varifrån de länkas till Psalmas webbplats.

Psalma är en icke-kommersiell gren av Stacke Media AB.

Annika Stacke, nyligen "pensionerad" församlingspräst i Lammhult